Sombras e degradados ( Imaxes para copiar de Emilio Freixas) 3º ESO