Debuxos a LAPIS B

Esto son os debuxos a lapis 6-B dos alumnos de 3º da ESO A e B.