Recuperación de setembro
TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA DE Ed. PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL EN SETEMBRO (1ºESO)

 1. Realiza nunha lámina un debuxo libre coas das tres cores primarias MAXENTA, CIAN, AMARELO. Podes mesturalas para obter novas cores. Tes que cubrir TODA a lámina sen que se note o branco do fondo posto que non é una cor primaria. Lembra que quede moi limpo e utiliza lapis de cores. 
 2. Realiza nunha lámina un debuxo conpuntos, liñas e planos coas cores que ti elixas e que encha toda a lámina (mellor traza con rotuladores as liñas e enche con lapis de cores os planos)Podes facercruces das liñas en diagonal, vertical e horizontal e encher os planos resultantes con cores e enriba destas puntos.
 3. Elabora unha composición dun paxaro, dos que demos en lingua galega, con recortes de cartolinas de cores e texturas (recorta primeiro os elementos, fai despois a composición que máis che guste e finalmente pega con coidado. Pon debaixo un nome ao animal (Que non queden manchas depegamento).
 4. Realiza unha máscara como a que fixemos para o proxecto das “Emocións” en 3D con cartolina de cores. Coloca os encadernadores para que permita mover os ollos, a boca e as cellas.
 5. Realiza o mesmo debuxo do exercicio anterior coas cores que ti queiras, cantas máis mellor, podes mesturalas de dúas en dúas ou de tres en tres (colorea ben, xa sabes como…).
 6. Fai unha REDE MODULAR de 9 módulos, e coloréaa.
 7. Crea una obra abstracta con témperas nunha lámina. Ponlle un título que aluda ós sentimentos. 
 8. Fai un debuxo con degradados, e tendo en conta como se traballa co lapis 4B.
 9. Fai un debuxo LIBRE e coloréao.
 10.  Fai nunha lámina un triángulo equilátero, un cadrado, un pentágono regular e un hexágono regular. Pásaos a tinta. Podes atopalos en youtube se perdiches os apuntes.

OBSERVACIÓNS: 

Entrega TODO nunha CARPETA co teu nome. Ponlle o número de traballo a cada lámina que corresponda. Non se dará por válida ningunha lámina que se presente sen rematar. Fíxate ben nas pautas que che dou en cada traballo. É OBRIGATORIO ENTREGAR OS DEZ EXERCICIOS NO DÍA ACORDADO DE SETEMBRO. Lembra que tes exemplos dalgúns traballos en scpplastica.blogspot.com


 TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA DE Ed. PLÁSTICA, VISUAL e AUDIOVISUAL EN SETEMBRO (3ºESO)

 1. Elabora nunha lámina o deseño dunha Aplicación (App). Imita a presentación desta App dentro dunha tablet na páxina de compra. Deseña o logotipo, ponlle un nome axeitado e explica para que serve na parte da tablet destinada para este fin. Coloréao e recorda poñer o teu nome debaixo do nome da aplicación. Lembra que canto máis imite ao deseño da páxina na tablet mellor.

 1. Elixe un cadro clásico coñecido e báixalle o grao de iconicidade copiándoo con recortes de cartolinas. Procura que non se note o pegamento pero si se note o perecido.

 1. Elabora un círculo cromáticocon témperas (lembra o reloxo de clase).

 1. Crea un cadro abstractocon témperas. Ponlle un título que aluda a algún sentimento e disfruta do proceso.

 1. Debuxa en catroláminas as 4 formas de facer unha espiral. As podes atopar en Internet en Youtube.

 1. Debuxa agora dous ÓVALOSnunha mesma lámina según os seus eixes. (Tamén os tes explicados en internet se non te acordas como se fan)

 1. Fai nunha lámina un triángulo equilátero, un cadrado, un pentágono regular e un hexágono regular. Pásaos a tinta. Podes atopalos en Youtube se perdiches os apuntes


 1. Elabora un traballo A MAN, non a ordenador, no que contes a Historia do Cine (abonda con dúas páxinas). Os seus comenzos, o paso do cine mudo ao cine sonoro e ao cine de cor (thecnicolor).


             
Entrega TODO nunha CARPETA co teu nome. Ponlle o número de traballo a cada lámina correspondente. Non se dará por válido ningún exercicio que se presente sen rematar. Fíxate ben nas pautas que che dou en cada traballo. É OBRIGATORIO ENTREGAR OS TRABALLOS NO DÍA ACORDADO DE SETEMBRO. Lembra que tes exemplos dalgún deles en scpplastica.blogspot.com